Janna Satri - Herkkyys voimavaraksi - Tietoa erityisherkille ja heitä kohtaaville


 "Herkkyydestä tai erityisherkkyydestä on yhtä monta kokemusta kuin on ihmisiäkin. Kokemuksissa on usein paljon yhteistä, mutta samalla oman herkkyyden ja sen tunnistamisen tarina on omanlaisensa. Joillekin herkkyys on välillä pitkiä aikoja raskasta ja kuormittavan tuntuista, toisille enimmäkseen ainutlaatuisen täyttä ja rikasta elämää - mutta monille vaihtelevasti sekä rankkaa että rikasta."

Janna Satri kirjoittaa kirjassaan Herkkyys voimavaraksi herkkyyden monista puolista. Kuten lainauksessakin ilmenee, jokaiselle kokemus on omanlaisensa. Ympäristö vaikuttaa voimakkaasti siihen, miten rankalta olo tuntuu. Herkkä ihminen on kuin ilmapuntari, joka ilmaisee kulloisenkin tilanteen signaalit. 

Kirjassa käydään läpi useita aihealueita. Käsiteltäväksi tulevat ensin herkkyyden löytäminen ja tutkimustieto, sitten stressinsäätely, mielenterveys, vuorovaikutus, lasten ja nuorten osio, parisuhde ja seksuaalisuus sekä työelämä ja siinä jaksaminen. Satrin teos on yleistajuinen, napakka tietopaketti aiheestaan. Kirjaan on haastateltu lukuisia asiantuntijoita eri aloilta ja viitattu eri tutkijoihin. Kirjan lopussa on vielä kirjallisuusluettelo tiedonhaluisille.

Olen lukenut erityisherkkyydestä jo aika paljon ennenkin. Hyllystäni löytyvät kaikki alan uranuurtajan Elaine N. Aronin teokset. Koin kuitenkin saavani lisävalaistusta Satrin kirjasta. Asiantuntijoiden sitaatit tuovat aihealueisiin syvyyttä ja painavuutta. Erityisen kiinnostunut oli kirjassa esitellystä stressiprofiilista. Siinä ihminen tutkii sitä, mitkä asiat stressaavat ja saavat olon painumaan niin sanotusti punaisille. Liikennevalomallin mukaan tasoja ovat myös vihreä ja keltainen. Vihreillä ollaan mukavassa vireystilassa, keltaisilla aletaan jo kuormittua. Tästä välineestä voi olla apua kelle tahansa ja se voi parantaa vuorovaikutusmahdollisuuksia kuormittavassa tilanteessa.

Satri myös kritisoi erityisherkkyyden yksiulotteisuutta tutkimuksessa. Tämä oli minulle ihan uutta. Hänen mukaansa Elaine N. Aron ja hänen miehensä esittävät aistitiedon käsittelyn herkkyyden yksiulotteisena. Muiden tutkimuksissa tätä on testattu ja todettu, että piirrettä voitaisiin tarkastella kolmiulotteisena: esteettisenä herkkyytenä, matalana ärsykekynnyksenä ja virittymistaipumuksena. Satri kuitenkin huomauttaa, että maallikoille tällä ei juuri ole merkitystä. Kuitenkin kiinnostavaa kritiikkiä.

Minulle kirjan kiinnostavinta antia olivat myös huomiot seksuaalisuudesta ja parisuhteesta. Tilaa annetaan etenkin herkille miehille, joille parisuhteen muodostaminen on usein vaikeaa, koska herkkyyttä ei varsinkaan miehessä arvosteta. Lisäksi todettiin, että omanlaisen kumppanin löytäminen voi olla haasteellista. Tästä aiheesta olisin lukenut enemmänkin.

Kaiken kaikkiaan Satri on koonnut kiinnostavan ja helposti lähestyttävän tietopaketin herkkyydestä. Laaja kirjallisuusluettelo houkuttelee tarttumaan myös muihin teoksiin ja tutkimuksiin aiheesta. Suosittelen tätä tietokirjaa lämpimästi, jos aihe yhtään kiinnostaa.

Kommentit

Olen lukenut monia herkkyyskirjoja, mutta nyt en äkkiä muista, onko tämä jäänyt vielä lukematta. Jos on, niin pitäisi kyllä lukea! Kiinnostava kirja, ja kiinnostava on myös tuo liikennevalomalli. Samoin kritiikkiä on hyvä esittää. Itse olen saanut enemmän muista kuin
Elaine Aronin herkkyyskirjoista. Janna Satriltakin olen jotain joskus lukenut.
Anki sanoi…
Minulle taas Aronin teokset ovat niitä ykkösteoksia. :)
Hyvää pääsiäistä sinulle!